Ninke Happel (Happel Cornelisse Verhoeven) over de gelaagdheid van gebouwen en het gemeentehuis van Groningen in het bijzonder

Ninke Happel

20.00 uur dinsdag 09 april, 2019

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

Happel Cornelisse Verhoeven werkt aan een breed portfolio van publieke gebouwen, herbestemmingen, woongebouwen en openbare interieurs. Met een uitgesproken belangstelling voor de cultuurhistorische gelaagdheid van steden en gebouwen bevinden de projecten zich meer en meer op het snijvlak van oud en nieuw. Het bureau werkt daarbij vanuit een synthetische benadering waarbij heden en verleden op dezelfde as worden gezet om met regenererende kracht elkaars eigenheid te kunnen versterken.

Een terugkerende vraag is hoe het ruimtelijk ontwerp de openbare ruimte begrenst en hoe het zich kan voegen in het continuüm van de omgeving. Ieder project vertrekt daarbij vanuit zijn eigen materiële expressie en wordt gekenmerkt door de toepassing van herkenbare typologieën en de voorliefde voor streekeigen, solide materialen. Juist in een tijd waarin de omgeving voortdurend onderhevig is aan verandering, zijn de stad en haar ommelanden immers het meest gebaat bij interventies met een lange adem.

Ninke Happel, Floris Cornelisse en Paul Verhoeven hebben alledrie hun eigen achtergrond, waarvandaan ze complementair sturing geven aan het bureau. Naast de werkzaamheden voor het bureau nemen zij deel aan het architectuurdebat, doceren aan verschillende opleidingen en geven lezingen en gastkritieken in binnen- en buitenland. Daarnaast is het bureau initiatiefnemer van Het Rotterdams Woongenootschap, een coöperatieve vereniging die woonprojecten initieert, onderhoudt en verhuurt in de centrale wijken van Rotterdam.

2019