Architectuur lezen en schrijven

Klaske Havik - TU Delft

20.00 - 22.00 uur dinsdag 28 april, 2015

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen

library-vyborg-aalto-klaskehavik

Literatuur, in de vorm van romans, verhalen en gedichten, kan een grote inspiratiebron zijn voor architecten. Immers, in literaire teksten treft men vaak prachtige beschrijvingen van de manier waarop mensen hun omgeving ervaren, gebruiken en herinneren. Architecten als Steven Holl, Bernard Tschumi en Rem Koolhaas hebben in hun ontwerpen veelvuldig gebruik gemaakt van literaire inspiraties en technieken. Deze lezing geeft een introductie op het boek Urban Literacy. Reading and Writing Architecture (NAi010, 2014), en toont twee voorbeelden van literaire analyses van architectuur: de bibliotheek van Plecnik in Ljubljana en de bibliotheek van Aalto in Vyborg.

Klaske Havik is universitair hoofddocent architectuur bij de leerstoel Methode&Analyse aan de Faculteit Bouwkunde in Delft. Ze is redacteur van het Nederlands-Vlaamse architectuurtijdschrift OASE. Als praktiserend architect was ze betrokken bij de herontwikkeling van de NDSM scheepswerf in Amsterdam tot een culturele broedplaats. Literair werk van Klaske Havik verscheen onder andere in Vanuit de lucht (2001), DWB (2012) en De Revisor (2013).

2015