Stedebouwkundige vraagstukken m.b.t. de bescherming van het landschappelijke en natuurschoon  (i.s.m. Friesche Bouwkring)

H. van Halewijn 

donderdag 03 januari, 1929