Pionierswerk van de buitenlander in Sovjet Rusland

J.B. van Loghem

woensdag 14 november, 1928

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen