Hedendaagsche bouwkunst

E. van Linge

maandag 24 november, 1924

School van de Architectuur, Zuiderkuipen 19, Groningen