agenda

Er zijn geen agendapunten.

ooit geweest

2008: Marius Ballieux, Architectenbureau Alberts & Van Huut, Amsterdam - 1979: Cor Kalfsbeek - 2015: Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au - 2009: Ton Venhoeven - 1990: Janny Rodermond - 1990: Peter Eisenman - 1995: Sjoerd Cusveller  - 1955: J.P.L. Hendriks - 2004: Rudy Uytenhaak - 2007: Mick Eekhout - 1939: A.M. Hammacher - 2015: Klaske Havik - TU Delft - 1925: M.H. Maas  - 1987: Germaine Sanders, Rieks Veeger - 1988: (beeldverslag jaarexcursie 1988 van Jan Giezen, Fokko van der Veen, Eric Luiten) - 1974: Simon Mari Pruys - 1951: J. Schipper - 1922: G. Knuttel  - 1999: Jan Sennema - 1955: A.M. Hammacher - 1931: G.W. van Heukelom - 1929: H.P. Coster - 1980: Jan Heeling met Bekkering, Visser en Blonk - 1885: Joh. A. Nieuwenhuis - 1958: Rein Fledderus - 2019: Thomas Bedaux - 1966: P.H. Tauber - 2004: Maarten Schmitt - 1933: J.W. Eisenloeffel  - 2017: Harmen van de Wal (Krill o.r.c.a.) - 1934: J. Wiersma  - 1971: Hilarius - 1986: BOA-contractors - 2010: Enno Zuidema - 2006: Thomas Rau - 2009: Laurens Jan ten Kate - 1962: M. Müller - 1933: C. Zwikker - 1950: A.D. van Eck - 1943: H.G. van Beusekom - 1962: C.W. Fokma - 1956: G.B. Smid - 2005: Ray Mensink - 2011: Marijn Schenk - 2008: Martine van Vliet - 1962: A.F. Kamp - 1989: Herman van Kerkdijk - 2010: Arja Hoogstad - 1940: S.J. Bouma - 1899: J.P. Hazeu - 1958: K.A. Bazlen - 1939: J.H.  van den Broek  - 1984: Casper van der Hoeven, Jos Louwe - 2006: Lodewijk van Nieuwenhuijze - 1997: Adolfo Natalini - 1961: W. Metzelaar - 1976: (o.l.v. Tjalling Visser) - 1963: A. Hendriks - 1967: Z. Naber - 1988: Jan Timmer - 1935: Theo van Reyn  - 1967: H.M. Goudappel - 1955: H.C. Wentink - 1985: (discussie-avond met Gunnar Daan, Flip Holvast en Dan van Woerden, Jan Swen en Jan Varekamp) - 1967: J.A. v.d. Berg - 1977: (samenst. Djoerd Gjaltema) - 1953: D. Ysselstijn, S.W. Blok - 1922: G. Knuttel  - 1991: (discussieavond) - 1969: (discussieavond) - 2007: Jurgen van der Ploeg - 1989: Alessandro Mendini - 1982: Jan Pesman, Michiel Cohen - 1996: Frits Palmboom - 1995: Koos Bosma - 1982: (dia-voorstelling van Maarten Schmitt) - 1971: Bos, Bügel  - 1967: P.L. de Vrieze - 2007: Jurgen van der Ploeg - 1932: S.J. Bouma - 2004: Haiko Meijer - 1984: Jan Benthem en Mels Crouwel - 1980: Pi de Bruyn - 1950: T.H. Van Wisselingh - 2003: Ton Venhoeven - 1936: A.H. Schelling  - 1886: J.J. Reesse - 1966: H.P. Schouten, H.G. Geuze - 1971: Verkruisen - 1976: J. Verhey, Max van den Berg, Coen Bekink - 1921: S. Koldijk  - 1996: (discussie-avond met inleidingen van Ypke Gietema, Wybrand Havik, Jouke van der Boud) - 1941: J.F. Berghoef - 1967: A. de Jong - 1981: Gerrit Herlaar, Cor Kalfsbeek - 1999: Kirsten van den Berg en Paul van der Voort - 2010: Enno Zuidema - 1952: H. van Halewijn - 2011: Alexis Angelis - 1971: L.G. le Roy -